اجرای تیزرهای ویدیویی سه بُعدی فنی مهندسی Production of Three-Dimensional Architectural Walkthroughs

//اجرای تیزرهای ویدیویی سه بُعدی فنی مهندسی Production of Three-Dimensional Architectural Walkthroughs

اجرای تیزرهای ویدیویی سه بُعدی فنی مهندسی Production of Three-Dimensional Architectural Walkthroughs

جهت مصارف آموزشی، تخصصی، تجاری و تبلیغاتی

مدلسازی و انیمیشن و رِندِر سه بُعدی

Three-Dimensional Modelling / Animation / Rendering

فرمت فول اچ.دی

Full-HD Format

با کَپشِن و موزیک … تدوین تخصصی و اصلاح رنگ … کارگردانی

Caption & Music + Technical Editing & Color Adjustment + Directing


35292929 11 0098

8632 375 936 0098

ali.nateqi@gmail.com

@A_NTQ

By |۱۳۹۸-۶-۱۳ ۱۱:۰۱:۳۷ +۰۴:۳۰۱۳ام فروردین, ۱۳۹۸|Related Services خدمات مرتبط|۰ Comments

پیشنهادات طلایی

پیشنهادات طلایی
Advance-Purchase پیش فروش
Sale  فروش