لیستینگ Listing۱۳۹۸-۶-۱۵ ۱۱:۲۷:۳۱ +۰۴:۳۰

لیستینگ

Listing


 با تکمیل و ارسال فرم، ملک خود را در  دسته بندی فروش / رهن / اجاره / معاوضه / پیش فروش به ثبت رسانید. اطلاعات ارسالی بصورت آگهی “رایگان” در سایت های مرکز منتشر و برای یافتن مشتری مبنای کار بازاریابان قرار می گیرد 

Fill out and submit the form to list your property for Pre-purchase, Sale, Lease, Rent, or Barter 
 • مشخصات شخصی Personal Information

 • به ریال In Rls
 • به ریال In Rls
 • به ریال In Rls.
 • مشخصات ملک Property Specs

 • متر مربع Sq.m
 • متر مربع Sq.m
 • فقط برای مغازه Shops Only
 • فقط برای زمین Land Only
 • فقط برای آپارتمان Apartments Only
 • برحسب تعداد اتومبیل No. of Cars
 • امکانات Utilities

 • امکانات رفاهی Recreational Amenities

 • لطفاً نام ببرید Please specify
 • ویژگی ها Features

  فقط برای مغازه، انبار و فضاهای صنعتی Shops, warehouses, and industrial units only
 • چنانچه موارد دیگری هست که مایل به یادآوری می باشید لطفاً بطور مفید و مختصر شرح دهید. Please, describe in summary any other important detail you wish to add to the list
 • جزییات تکمیلی Other Details

 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  حتی الامکان از تمامی عناصر یادشده در فرم Possibly from every property element quoted in the above form
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیشنهادات طلایی

پیشنهادات طلایی
Advance-Purchase پیش فروش
Sale  فروش