#۴۰۴۵۰۰

مشخصات Description

امکانات Utilities 

امتیازات Licenses

ویژگی ها Features

By |۱۳۹۸-۱-۲۷ ۲۳:۱۶:۱۹ +۰۴:۳۰۱۴ام فروردین, ۱۳۹۸|Barter معاوضه, Commercial Land زمین تجاری|۰ Comments
Sale فروش
Rent اجاره
Lease رهن
Administrative اداری
Land زمین
Barter معاوضه
Advance-Purchase پیش فروش