#۴۰۴۳۰۰

مشخصات Description

امکانات Utilities 

امتیازات Licenses

ویژگی ها Features

By |۱۳۹۸-۱-۲۷ ۲۳:۱۳:۰۷ +۰۴:۳۰۱۴ام فروردین, ۱۳۹۸|Barter معاوضه, Non Commercial Land زمین غیر تجاری|۰ Comments
Sale فروش
Rent اجاره
Lease رهن
Administrative اداری
Land زمین
Barter معاوضه
Advance-Purchase پیش فروش
 

مشاور شما

098-11-35292929

098-911-2118500
098-912-2309311

Consult Now